Kaart windpark

De onderstaande figuur geeft de ligging van het oorspronkelijke en nieuwe plangebied weer. Het is nog niet bekend waar precies de molens komen te staan.

 

Locatie: Het windpark is gepland aan weerszijden van de autoweg N33, tussen Veendam in het zuiden, de A7 in het noorden en Scheemda in het oosten.

Aantal geplande MegaWatt: ca. 100 tot 120

Energie voor: ca. 100.000 huishoudens

Aantal windturbines: 35 windmolens

Vermogen per windturbine: Naar verwachting tussen de 3 en de 4 MW

Status project in mei 2015: Aanvulling op NRD ter inzage tot begin juli 2015. Vervolgens zal het MER worden opgesteld en een keuze worden gemaakt voor de opstelling welke de procedure in gaat (het VKA).

Verantwoordelijke overheden: Ministerie van EZ(voor Rijkscoordinatieregeling), Gemeente Veendam, gemeente Menterwolde en gemeente Oldambt (bevoegd gezag), Provincie Groningen (voor provinciale doelstellingen)