Locatie

Het plangebied van Windpark N33 is gebaseerd op het gebied dat is aangeduid in de provinciale omgevingsplannen en SWOL. In lijn met het advies van de Commissie voor de m.e.r. en een verzoek van de provincie Groningen, ondersteund door een in april 2014 aangenomen motie van de Tweede Kamer, is er voor gekozen om het te onderzoeken gebied voor Windpark N33 uit te breiden.

Het gebied is een mix van industrie, landbouwgebied en gebied dat een toekomstige bestemming van industrie heeft. De omliggende dorpskernen zijn Zuidbroek, Muntendam, Meeden, Scheemda, Westerlee, Veendam en Wildervank. Verder bevindt zich aan weerszijden van de wegen naar Meeden en het Zuidoosten, richting Stadskanaal, wat lintbebouwing. Ter hoogte van Veendam zit er tussen het windpark en de bewoning een strook industrieterrein.