Virtual Windturbine Experience

De virtuele windturbine experience van 11 en 12 oktober 2016 liggen achter ons.

Mocht u deze experience gemist hebben en wel graag deze experience willen beleven, laat dit via deze link weten.

Als initiatiefnemers innogy en Yard Energy willen wij deze experience, bij voldoende aanmeldingen, graag nog een keer voor u organiseren.

Hebt u de nieuwsbrief Windpark N33 niet ontvangen? En u hebt daar wel belangstelling voor, mail dan uw adresgegevens naar info@windpark-n33.nl onder vermelding van ‘aanvraag nieuwsbrief’. Wij zullen er dan voor zorgdragen dat u de nieuwsbrief nagezonden krijgt én in de toekomst de nieuwsbrief toegezonden krijgt.

Naast deze experience bieden wij ook de mogelijkheid om op een excursie naar Windpark Westereems in de Eemshaven te gaan of een persoonlijk ‘keukentafel’- gesprek aan te vragen. Tijdens de excursie naar het windpark krijgt u een echte sfeerimpressie en kunt u met eigen ogen en oren zien en horen hoe het windpark zich tot zijn omgeving verhoudt.  Voor al deze opties kunt u met ons contact opnemen via deze link. Op deze pagina vindt u de verschillende aanmeld mogelijkheden.

Wat kunt u verwachten van deze experience?

Via deze ‘Experience’ kan de impact van het windpark N33 worden ervaren in beeld en geluid. Tijdens deze experience zit u voor een halfrondscherm van 2,5 meter hoogte. Op dit scherm wordt het toekomstige windpark geprojecteerd. Doordat u in het midden zit, heeft u de ervaring dat u zich in de omgeving bevindt. Door de koptelefoon hoort u het geluid van de windmolens zoals dat op bijvoorbeeld een kilometer afstand klinkt.  Tijdens deze virtuele windturbine experience is een kalibratiepop aanwezig van het NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Deze kalibratiepop geeft precies aan hoeveel dB(A) de koptelefoon op 1000 meter voortbrengt.

Uit onze gesprekken aan de keukentafel met omwonenden komen altijd de vragen over geluid en slagschaduw naar voren. Om hier een reëel beeld van te kunnen geven hebben wij als initiatiefnemers deze experience ontwikkeld. Naast het beeld en geluid dat ervaren kan worden kan er ook naar de slagschaduw van het windpark gekeken worden. Dit is in een programma verwerkt dat de slagschaduw van alle windturbines in de verschillende seizoenen weergeeft.

In een andere ruimte krijgt u de mogelijkheid om virtueel rond te kijken in het windpark, met behulp van een virtual reality-bril. U ziet met eigen ogen hoe de schaduw van de windmolens zich gedurende de dag ontwikkelt en of de slagschaduw de huizen haalt. In dezelfde ruimte staat een scherm, waarop u een locatie kunt aangeven zodat u de verandering van het uitzicht kunt door de komst van het windpark kan bekijken.