Het project

Algemeen

Duurzame energie en vooral windenergie heeft de toekomst; windenergie op land is 1 van de belangrijke pijlers onder het energieakkoord voor duurzame groei. Dit akkoord heeft als doel Nederland een flinke stap te laten zetten in de transitie naar duurzame energie’. Omdat de provincie Groningen een kustprovincie is, is zij heel geschikt voor windenergie.

In de Groningse provinciale omgevingsplannen (2000, 2006 en 2009) en de Structuurvisie Windenergie op Land (SWOL, maart 2014) is het gebied van Windpark N33 aangewezen voor grootschalige windenergie. Het gebied is onder meer aangewezen op grond van de gunstige ligging nabij industrie en infrastructuur en de windcondities ter plaatse.

Het project Windpark N33 zal een windpark worden van circa 100 tot 120 MW.

Momenteel ligt de aanvulling van de Notitie Reikwijdte en Detail (NRD = startnotitie) ter inzage. In deze NRD worden de 6 varianten gepresenteerd die in het milieu onderzoek worden onderzocht.

Details over NRD: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33

De uitkomsten van het milieu onderzoek zullen, naast andere elementen, zoals onder andere input van de politiek, richting geven voor de uiteindelijke keuze voor de opstelling waarvoor de vergunningen zullen worden aangevraagd.